Výhody:

  • 10 rokov predĺžená záruka na vykurovacie káble Line™T30.
  • Predchádzame úrazom a haváriám. Vjazdy, chodníky a schody sú bez poľadovice a snehu.
  • Nízke prevádzkové náklady zabezpečuje presný termostat. Chráni len vtedy, keď je to potrebné.
  • Fungujete bez manuálnej práce.
  • Komplexný systém od jednej spoločnosti.

Automatická regulácia pre ochranu plôch

Automatickú prevádzku zabezpečuje komfortná, programovacia jednotka s teplotným a vlhkostným snímačom. Systém sa zapne až vtedy, keď teplota chránenej plochy dosiahne kritickú mrznúcu teplotu a je zaznamenaná vlhkosť. Inakšie to príroda roztopí sama bezplatne.