Pohodlný domZvýšenie pohodlia dosiahneme zjednodušením a zautomatizovaním ovládania stále sa opakujúcich funkcií. Ovládanie všetkých zariadení sa stane pohodlnejším a zaberie menej času, ak namiesto stlačením niekoľkých tlačidiel rôznych zariadení, stlačíme len jedno tlačidlo. Už nemusíte chodiť od spínača svetiel k ovládaču žalúzií a prechádzať z jednej miestnosti do druhej aby ste zhasli svetlo. Všetko sa dá ovládať z jedného miesta a jedným dotykom. Na ovládanie sa dajú využiť počítače, mobilné zariadenia, tlačidlové panely, ale aj televízor s integrovaným jednotným diaľkovým ovládačom. Automatizácia môže ovládať tieniacu techniku podľa intenzity slnečného žiarenia, vypne zabudnuté zapnuté svetlá, zapne bezpečnostný systém po odchode z domu a zatvorí okná pri daždi. Samozrejme, nie vždy budeme požadovať naprogramované automatické funkcie, preto treba rátať aj s možnosťou zásahu do týchto funkcií a dovoliť užívateľovi ich zmenu.